Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti Bjež Original, s.r.o.  se sídlem Dřevčice 174, 250 01, IČO: 088 30 541 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 324977 („Prodávající“ nebo „my“). Obchodní podmínky upravují vztahy mezi námi, jakožto prodávajícími a vámi, jakožto kupujícími („Kupující“ nebo „vy“) na našem e-shopu, který najdete na internetové adrese www.bjez.cz („E-shop“).

Pečlivě si je prosím přečtěte, abyste věděli, jak nákup u nás probíhá a co dělat, když budete mít něco k řešení.

Provozovna/kontaktní adresa: Bjež Original, s.r.o., Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 197 00

IČO:                     088 30 541

DIČ:                     CZ08830541

Telefon:               +420 733 737 079

E-mail:                 napis@bjez.cz

Jednatelka:          Alžběta Ježková 

Obecné informace

 1. Veškeré smluvní vztahy mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění („OZ“).
 2. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto Obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi námi a vámi je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto Obchodní podmínky. To, co si ve smlouvě případně ujednáme jinak, má před ustanoveními těchto Obchodních podmínek přednost.
 2. Před odesláním objednávky si prosím zkontrolujte zboží a údaje, které v rámci objednávky vyplňujete. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „KOUPIT za“. Tím mezi námi vzniká kupní smlouva (náš závazek dodat vám zboží a umožnit vám nabýt k němu vlastnické právo a vám potom vzniká závazek zboží převzít a zaplatit nám za něj kupní cenu). Následně vám na vaši e-mailovou adresu odešleme také potvrzení o objednávce. Současně s takovým potvrzením obdržíte také znění těchto Obchodních podmínek. S těmi se však samozřejmě seznamujete ještě před samotným nákupem na E-shopu, před dokončením objednávky.
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno (to znamená, že máme rádi pořádek a smlouvy se snažíme uzavírat se všemi podstatnými náležitostmi - pokud v nich nějaká náležitost chybí, není mezi námi smlouva uzavřena). Dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučujeme také přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou (to např. znamená, že pokud nám na naši nabídku odpovíte s nějakým dodatečným požadavkem, smlouva mezi námi není automaticky bez dalšího uzavřena).
 4. Do doby vašeho převzetí zboží jsme oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vám vrátíme kupní cenu za nedodané položky, a to bez zbytečného odkladu a bezhotovostně na vámi určený účet. V případě nedodání celé objednávky vám vracíme cenu včetně finančních prostředků na dodání zboží.
 5. Vyhrazujeme si právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě nedostupnosti zboží z důvodu, že se již toto zboží nevyrábí nebo je vyprodané. V takovém případě vás samozřejmě bezodkladně informujeme prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce nebo telefonicky a vrátíme vám ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, případně způsobem, na kterém se dohodneme.
 6. V případě uvedení ceny, u které je zjevné, že se jedná o chybu v psaní nebo číslech, není tato cena závazná a smlouva mezi námi není uzavřena. Závaznou a platnou se smlouva stává až poté, co vám ji náš příslušný obchodní pracovník odsouhlasí a potvrdí.
 7. Při zadávání objednávky si vyberete zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.
 8. Při objednávání produktů jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje poskytnuté při objednání produktů považujeme za správné. Neodpovídáme za škodu způsobenou zadáním neaktuálních, nesprávných nebo nekompletních údajů, třeba pokud vám nebudeme moci produkt dodat, protože jste uvedli chybnou adresu.
 9. V případě, kdy bude charakter objednávky neobvyklý, vás můžeme požádat o její dodatečné potvrzení e-mailem. V takovém případě je kupní smlouva mezi námi uzavřena až okamžikem doručení potvrzení objednávky.
 10. Při uzavírání kupní smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku i s tím, že ohledně kupní smlouvy po jejím uzavření, třeba ohledně reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy budeme komunikovat e-mailem nebo prostřednictvím chatu. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (třeba internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.
 11. Dále souhlasíte s tím, abychom pro komunikaci s vámi používali automatický komunikační systém (např. chatbot). Tímto postupem vám samozřejmě nevzniknou žádné náklady.
 12. Odesláním objednávky výslovně potvrzujete, že jste si vědomi toho, že tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že jste se s těmito Obchodními podmínkami detailně seznámili, souhlasíte s nimi a zavazujete se jimi řídit.
 13. Pokud by došlo k chybě na naší straně v uvedení ceny na E-shopu nebo v průběhu objednávky, nejsme povinni vám produkt za takto chybně uvedenou cenu dodat. O takové chybě vás co nejdříve informujeme e-mailem nebo telefonicky a zašleme vám aktualizovanou nabídku. Ta představuje nový návrh kupní. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřená až vaším potvrzením, že s novou a správnou kupní cenou souhlasíte.

Zákaznický účet

 1. Objednávku zboží u nás můžete provést jak prostřednictvím svého registrovaného zákaznického účtu, tak i vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 2. Zákaznický účet vám umožňuje zobrazit si přehled všech vašich objednávek, ale může vám přinášet i různé další výhody, jako jsou slevy či jiné akční nabídky určené našim věrným zákazníkům.
 3. Zákaznický účet je zabezpečený uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Tyto přístupové údaje nikomu nesdělujte. Zákaznický účet je pouze váš a nejste oprávněni umožnit jeho použití jakýmkoliv třetím osobám.
 4. Neneseme odpovědnost za jakékoliv zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Zákaznický účet můžete kdykoliv zrušit. Stejně tak ho můžeme zrušit i my, pokud porušíte tyto Obchodní podmínky nebo smlouvu. O tom vám ale obvykle dáme dopředu vědět.

Platba

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností jsou u každého zboží uvedeny přímo na E-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo na E-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků (vč. DPH). Nad rámec ceny vám budeme účtovat pouze náklady na dodání zboží a případnou dobírku.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené na E-shopu v době odeslání objednávky.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží můžete uhradit zejména následujícími způsoby:

a)    Bezhotovostně převodem na náš účet číslo:

platby v CZK: 2601747619/2010

platby v EUR: IBAN: CZ2620100000002801747621

BIC: FIOBCZPPXXX

POZOR! 

Platby v EUR přijímáme pouze pro objednávky provedené v EUR!

b)    Dobírkou při doručení v rámci ČR společností DPD, PPL (pouze ČR).

c)    V hotovosti/kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely.

d)   V hotovosti (po předchozí domluvě!) na akci, kde se budeme vyskytovat.

Dodací podmínky

 1. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, odesíláme zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet, případně při platbě na dobírku.
 2. Zboží, které je vyráběno na zakázku, doručíme (po našem předchozím potvrzení) ve lhůtě do 3-6 týdnů od schválení grafických podkladů Kupujícím a přijetí 50 % zálohy z konečné ceny zakázky.
 3. Jste povinni objednané zboží převzít a zaplatit.  Doporučujeme, aby při přebírání zboží došlo k okamžité kontrole obalů balíčku a samozřejmě i jeho obsahu.  V případě zjištění porušení obalu zásilky či jiných nesrovnalostí, doporučujeme ihned tuto skutečnost reklamovat u konkrétního přepravce.
 4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, vám odešleme e-mailem na kontaktní e-mail uvedený v objednávce.
 5. V případě, že je z důvodů vzniklých na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Doprava

 1. Zboží můžete převzít osobně v provozovně Prodávajícího, adresa Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely.
 2. Zboží je možné zaslat prostřednictvím Zásilkovny, PPL, DPD, či jiného podobného přepravce uvedeného na E-shopu.
 3. Odeslání zboží na Slovensko je možné pouze po platbě předem, prostřednictvím Zásilkovny nebo vybraného SK kurýra.
 4. Cena dopravy je vždy uvedena v rámci objednávkového procesu na E-shopu.

Nabytí vlastnického práva

 1. Jste-li spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží na vás přechází převzetím zboží od vybraného přepravce.
 2. Nejste-li spotřebitelem, odevzdáváme vám zboží předáním vybranému přepravci a umožňujeme vám uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Nebezpečí škody na zboží na vás přechází předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení, uvedeném v objednávce.

Výroba týmového zboží (produkty vyráběné na míru)

 1. Pokud se tak dohodneme, můžeme pro vás některé zboží vyrobit i na míru dle vašich požadavků.
 2. V takovém případě spolu kupní smlouvu uzavíráme prostřednictvím e-mailu. Celý proces funguje tak, že na základě vaší poptávky připravíme nabídku. Spolu s nabídkou vám zašleme i tyto Obchodní podmínky. V případě, že budete s nabídkou souhlasit, nám postačí souhlas opět e-mailem a my se dáme do práce. V potvrzení nabídky je nezbytné výslovně odsouhlasit tyto Obchodní podmínky.
 3. Rádi vám vypracujeme grafické zpracování i tiskovou přípravu příslušného zboží. Cena za grafické zpracování a tiskovou přípravu je 850,- + DPH. Cena za grafický návrh se vztahuje vždy pouze na jeden unikátní design/barevnost zboží.
 4. V případě nerealizované objednávky souhlasíte s úhradou grafických prací ve výši 850,- Kč/h + DPH.
 5. Pokud si budete přát provést změnu v grafickém návrhu již po odsouhlasení návrhu, souhlasíte s úhradou grafických prací ve výši 850,- Kč/h + DPH (bude přičteno k celkové částce a uvedeno na faktuře).
 6. Upozorňujeme, že v případě produktů vyrobených na míru (s vaším logem, obrázky či jinou podobnou úpravou) není možné využít odstoupení od smlouvy. Další podrobné informace k odstoupení od smlouvy najdete níže.
 7. Pro detailní informace o procesu objednání a dodání týmových čelenek a dalších produktů na míru si prosím přečtěte část Týmové čelenky.

Odstoupení od smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek se vztahují výhradně na Kupujícího, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.  Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme nějaké zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupit od smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek není možné, pokud si u nás objednáte zboží na míru. Od smlouvy, jejímž předmětem je zboží vyrobené podle vašich požadavků anebo vám přizpůsobené, totiž není možné odstoupit dle tohoto článku.
 4. Také nemůžete odstoupit od smlouvy dle tohoto článku, pokud jste si zakoupili zboží v zapečetěném obalu, obal jste porušili (rozbalili) a zboží není možné z hygienických důvodů vrátit.
 5. Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči nám.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy můžete provést i prostřednictvím online formuláře dostupného na stránkách zde. My vám následně bezodkladně potvrdíme přijetí formuláře.
 7. Budeme rádi, pokud nám napíšete důvod vrácení zboží, ale není to nutné. Zásilku odešlete na naši adresu jako doporučený balík a ve vlastním zájmu jej doporučujeme pojistit v hodnotě zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku je možnost poté zásilku na poště vyreklamovat).
 8. Odstoupíte-li od kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek, zašlete nebo nám předejte zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
 9. Náklady na vrácení předmětného zboží zpět k nám nesete v takovém případě vy, není-li uvedeno jinak.
 10. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které jsme od vás na základě kupní smlouvy přijali, a to stejným způsobem. Přijaté peněžní prostředky vám můžeme vrátit jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím souhlasíte a pokud vám tím nevzniknou další náklady.
 11. V případě, že jste zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 12. Odstoupíte-li od části kupní smlouvy, tj. nevracíte všechny položky objednávky, ale pouze některé, pak vám peněžní prostředky, které jsme od vás přijali za účelem dodání zboží, nevracíme.
 13. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží předáte nebo alespoň prokážete, že jste nám jej odeslali.
 14. Zásilka nesmí být odeslána na dobírku, v takovém případě nebude převzata a bude vám vrácena zpět.
 15. Vracené zboží musí být kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 16. Pokud vám se zbožím zašleme i dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od smlouvy z vaší strany, jste povinni nám spolu se zbožím vrátit také poskytnutý dárek.
 17. Odpovídáte nám pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkčnost (to např. znamená, že naše oblečení si můžete vyzkoušet, ale visačky na něm zanechte).
 18. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením vašich povinností, máme právo vůči vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Práva z vadného plnění (reklamace) a reklamační řád

1.      Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:

a)      odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b)      je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;

c)      je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Návod zasíláme, pokud je to vzhledem k povaze zboží nutné.

2.      Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:

a)      je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

b)      zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

c)      je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat. Návod zasíláme pouze, pokud je to vzhledem k povaze zboží nutné. 

d)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením kupní smlouvy.

Za poslední uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasili.

3.      Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.

4.      Odpovídáme vám také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou jsme podle Smlouvy provedli my nebo někdo jiný na naši odpovědnost.

5.      Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli věc používat.

6.      Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání (např. v případě stylových čelenek se za vadu nepovažuje popraskání silikonové pruženky, která i při běžném a správném nošením může časem popraskat, ale na funkčnost a vzhled čelenky to nemá žádný vliv). 

7.      U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží.

Postup reklamace

8.      Reklamaci můžete uplatnit např. prostřednictví elektronického formuláře dostupného zde, emailem na napis@bjez.cz nebo dopisem/osobně na adrese Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 197 00. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku, nebudeme na něj brát zřetel.

9.    Zboží by mělo být dodáno kompletní, tedy tak, jak jste jej od nás obdrželi, abychom mohli reklamaci posoudit.

10.  Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:

a)           vaše kontaktní údaje;

b)           popis vady zboží (např. botě praskla podrážka);

c)           vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji novou botu).

11.  Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:

a)           dodání nové věci bez vady; nebo

b)           opravu věci,

ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

12.  V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:

a)           pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;

b)           když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;

c)            pokud je vada podstatným porušením smlouvy;

d)           když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

13.  Odstoupit od smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.

14.  Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

15.  Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

Vyřízení reklamace

16.  Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis), jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i v našem sídle.

17.  Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.

18.  Do 30 dnů od uplatnění (uplatněním se rozumí naše převzetí zboží) reklamaci vyřídíme (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

19.  Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.

20.  Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány. Nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace nevzniká, pokud kupující je podnikatel.

21. Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Ochrana osobních údajů

 1. Všechny informace, které si při spolupráci vyměníme, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet.
 2. Podrobnosti k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu ODR pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pro zahájení mimosoudního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z domácí i přeshraniční on-line kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Nejsme ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
 2. Veškerá práva k webovým stránkám (E-shopu), zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, filmů, grafik, fotek, ochranných známek a dalšího obsahu a prvků, náleží nám (Prodávajícímu). Je zakázáno jakkoli kopírovat, upravovat nebo jinak používat E-shop či jeho části bez souhlasu Prodávajícího.
 3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 4. Při užívání E-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop a užívat E-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující nemá právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě, došlo-li ke změně okolností tak podstatné, že změna zakládá v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr (Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ).
 6. Obchodní podmínky můžeme kdykoliv změnit či doplnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však Obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Takovou změnu Obchodních podmínek oznámíme uveřejněním na E-shopu.
 7. Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný zde a formulář pro uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) dostupný zde.
 8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 8. 2023.

 

Znění obchodních podmínek účinných od 24.2. 2023 do 30. 8. 2023 najdete zde.